15 dec. 2013

3:e söndagen i advent

"Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem, kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder.
En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!Alla dalar skall höjas, alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det.
Herren har talat. En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar, när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.
" (Jes 40:1-8)

Inga kommentarer: