26 dec. 2013

Liten böneskola

Behöver man lära sig att be? Ja, absolut. Jesu lärjungar behövde det och de bad Jesus "Lär oss att be" (Luk 11:1).

Jesus svarade lärjungarna med det vi brukar kalla "Herrens bön" eller "FaderVår".

Den bönen består av sex bönestationer som kan vara en god hjälp att tillämpa i sitt böneliv. Om man ber fem minuter på var station har man bett en halvtimme.

1/ "Fader vår, som är i himlen, Helgat blive ditt namn" (Matt 6:9)
Det börjar med lovprisning. Lovprisningen är ett bra ställe att börja sin bön. Vi betraktar Guds storhet och ställer in oss på vem vi ska samtala med. Du kan stanna inför något av de många namn Gud har i Bibeln.

2/ "Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen"
Det är Guds rike och Guds vilja som står i centrum. Det är det bönen handlar om. Hur kan jag bidra till att Guds rike blir synligt? Hur kan jag bidra till att Guds vilja får ske på jorden?

3/ "Ge oss idag vårt dagliga bröd"
Här är platsen för våra behov. Dina böneämnen för dagen. Dina personliga böneämnen och din förbön för andra. Vad vill du att Jesus ska göra för dig?

4/ "Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss"
Vi behöver ta emot förlåtelse dagligen för att leva i renhet. Men innan du ber om förlåtelse bör du rannsaka dig själv om du har någon du själv borde förlåta i ditt hjärta. Den förlåtelse du själv kan ta emot står i förhållande till den förlåtelse du ger ut.(Se Matt 6:15)

5/"Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde"
Här ber vi om ledning och beskydd. Vi ber att Herren ska leda oss i våra liv och idag. Vi ber om beskydd för det onda och för den onde själv.

6/"Ty riket är ditt och makten och äran i evighet, amen"
Bönen slutar där den börjar med lovprisning till Gud. Det är viktigt att du inte fastnar i dina problem och böneämnen utan att bönen får sluta med Gud och hans storhet och hans möjligheter.

.....och till sist...
...kom ihåg att bönen inte är ett tal som du ska hålla för Gud. Bönen är ett samtal. ge dig tid att lyssna in vad Gud vill säga till dig. Han har något att säga dig. Varje dag.

/PB

Inga kommentarer: