5 dec. 2013

Tjänstegåvorna i församlingen - Del 4: Herden


David Wellstam skriver om fem pelare som lägger grunden till Guds församling:

Alla älskar herden. Varför? För att herden älskar dem! Herden är ledaren som frågar hur dina barn mår, om du vill vara med i en hemgrupp, som finns med när äktenskapet knakar i fogarna, när livet kraschar och som får dig att känna dig som jordens medelpunkt. Det är klart du älskar herden! 

Liksom de andra tjänstegåvorna så utrustar herden de troende utifrån sin unika smörjelse. Människor som leds av en herde blir ofta mer socialt känsliga, kärleksfulla och omhändertagande. Herden tränar och tillsätter ledare som är inriktade på omsorg och gemenskap. Han/hon är dock inte bara en allmänt tröstande och omtänksam person, utan även en tydlig ledare som bygger församlingen.

I Nya Testamentet används grekiskans ”poimen” för att beskriva människor som tar hand om får, Jesus den gode herden och människor som tar hand om Guds folk (Luk 2:8, Ef 4:11, Joh 10:11). Ordet pastor är ett latinskt ord som betyder just herde. Många engelska bibelöversättningar översätter av tradition till “pastor” istället för shepherd. Som du förstår är det även bakgrunden till vår använding av ordet pastor.
Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: