26 dec. 2013

Nu börjar det snart

Nyårsdagen börjar UTMANINGEN. Det handlar om att läsa Nya Testamentet och Psaltaren under ett år. Men det är du som väljer din ambitionsnivå.

- Mitt förslag är att punkt 1-3 bör alla göra varje dag.
- Sedan är det bra om du tar dig tid att gå djupare in i texten genom  att bearbeta  punkterna 4 och 5.
- Om du sedan vill göra något ytterligare kan du ta till dig punkt 6.
 1. Be Gud leda dig genom dagens bibelläsning.
 2. Läs dagens kapitel.
 3. Skriv ned i din anteckningsbok något som speciellt "talar" till dig i kapitlet. Det bör vara något kort som du kan ta med dig ut i dagen och "tugga" på med jämna mellanrum under dagen:
  1. Det kan vara ett löfte som du tar till dig
  2. Det kan vara en förmaning
  3. Det kan vara en uppmaning att följa
  4. Det kan vara ett ord till vägledning
  5. Det kan vara något uppbyggande
  6. Det kan vara en bön som du bör be
 4. Läs mini-andakten till dagens kapitel
 5. Gå igenom studiefrågorna till dagens kapitel (måndag-fredag). Om du har möjlighet kan du samtala om studiefrågorna med någon annan som finns med i UTMANINGEN. Du kan också lägga in en kommentar eller en fråga under studiefrågorna eller kommentera någon annans kommentar eller fråga. (Det finns ett kommentarsfält till studiefrågorna).
 6. Extra! Om du kan avsätta mer tid. Läs dagens "Mannakorn" från Gamla Testamentet. Du finner det på rupeba.se varje dag. Om du följer med i läsningen från Gamla Testamentet läser du igenom Gamla Testamentet under lite mer än två år, förutom den årliga läsningen av Nya Testamentet och Psaltaren.
För att få den elektroniska bibelläsningsplanen med mer än 700 länkar till bibeltexter och kommentarer, samt studiefrågor till varje kapitel i Nya Testamentet, måste du skicka ett mail till info@rupeba.se med texten "Jag antar utmaningen"

Gott Nytt Bibelläsningsår!

Inga kommentarer: