25 dec. 2013

Besök Bönekammaren!

Nu har vi gjort om Bönekammaren på rupeba.se. Orsaken är att vi har översvämmats av hundratals skräpmail (spam) på engelska där det skulle ha funnits böneämnen.

I fortsättningen får du maila in dina böneämnen till info@rupeba.se. Vi lägger sedan ut dem i Bönekammaren, normalt samma dag vi får ditt mail.

Du behöver inte underteckna ditt böneämne med ditt namn om du vill vara anonym. Du kan använda förnamn eller vilken signatur som helst.

Det finns två goda skäl att besöka Bönekammaren.
1/ Du har ett böneämne som du vill nämna för Gud och omvärlden.
2/ Du är en förebedjare som vill var  med och lyfta upp böneämnena inför Gud.

Välkommen till Bönekammaren. Du finner den HÄR...

Inga kommentarer: