7 dec. 2013

Åpne spørsmålFrån Jostein Nielsen blogg:

Rudyard Kipling har et lite dikt der han beskriver seks ærlige tjenere. Jeg har ikke funnet diktet i norsk, men jeg har oversatt det første verset:
Seks tjenere er godt å ha
Alt jeg vet, har jeg lært av dem.
De heter Hvorfor, Når og Hva
Og Hvordan, Hvor og Hvem.
Jeg sender dem over sjø og land
Fra øst til vest og langt av sted
Og når de har utført alt de kan
Lar jeg dem få litt fred*
Diktet fortsetter med barnet som aldri gir dem fred og som i tillegg bruker ”Hvorfor”. Det er et muntert dikt, men de seks (syv) spørreordene er viktige samtaleåpnere som brukes i mange fag. Å bruke dem er en kunst. Jesus kan den kunsten og han har fått folkemengden akkurat dit hvor han ønsker. De stiller ham ”de rette” spørsmålene slik at han kan gi det rette svaret. ”Hva er da de gjerninger som Gud vil at vi skal gjøre?”
Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.»
Joh 6:29
Det er veldig spennende at Jesus kobler ”gjerning” med ”tro”. Dersom tro er en ”gjerning” er det naturlig å tenke lydighet. Å tro på ham Gud har sendt, innebærer med andre ord etterfølgelse.

Har folkemengden forstått at Jesus snakker om seg selv når han snakker om ”ham som Gud har sendt”? Jeg tror det, og jeg tror Jesus også vet det. Men tror de det slik at de tar konsekvensen av det? – Ja, det er det vil Jesus undersøke. Derfor åpner han opp ved å komme med uttalelser som må føre til flere spørsmål. Det blir en lang og utrolig interessant dialog.

Dagens ’manna’:

Tro er en gjerning
 Josteins blogg finner du HÄR.

Inga kommentarer: