16 juni 2018

Förlorad och återfunnen

- Från kyrkoaretstexter.se -
Inför söndagen: Mik 7:18-20, Rom 5:6-11, Luk 15:1-7, Ps 119:170-176

Utan Jesus är mänskligheten förlorad – det är bara i Jesus vi återfunna!

I Lukas kapitel 15 finns tre liknelser som handlar om något förlorat som blir återfunnet. Den första liknelsen, som ingår i söndagens text, handlar om en man som förlorat ett får som han söker efter och hittar. Den andra liknelsen handlar om en kvinna som förlorat ett mynt som hon söker efter och hittar.

I båda dessa liknelser är det uppenbart vad de handlar om - glädjen över syndare som omvänder sig (se vers 7 och 10)!

Den sista liknelsen handlar om den ”förlorade sonen”, eller snarare den ”återfunna sonen” eller ”den gode fadern” som är mer passande titlar.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: