20 juni 2018

Om Gudsriket kommer!

- SVT Nyheter skrev för en tid sedan:
Om kriget kommer
– dags att förbereda sig

   Inom några veckor kommer 4,8 miljoner svenskar att få hem en broschyr i brevlådan med information om hur hushållet ska förbereda sig för krig och kris.
   Vecka 22 är det Krisberedskapsvecka. Veckan är till för att uppmärksamma och informera landets medborgare om vad de bör kunna och göra vid tillfälle av kris. Kampanjen är en årlig kampanj tillsammans med bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.
   Veckan sammanfaller med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utskick av den reviderade ”Om kriget kommer-broschyren” (Slut citat från SVT Nyheter).


Med anspelning på den broschyren publicerar Kyrkans Tidning en artikel med titeln "Om Gudsriket kommer". Jag kunde inte läsa artikeln eftersom det var en länk man måste betala för att läsa, men jag tänkte vidare.....

Kanske är det tid att ge ut en motsvarande broschyr till Sveriges invånare. Bibelns berättelser om vad som kommer att ske i förbindelse med Jesu återkomst är ännu mer dramatiska än det som myndigheterna varnar för.

Bibeln talar om att Jesus vid tidens slut ska hämta de sina och att många kommer att lämnas kvar. I Jesu tal om den sista tiden säger han: "Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar." (Matt 24:40-41).

Det är viktigt att skriva till Sveriges invånare om hur man ska förbereda sig inför Jesu ankomst, men det kanske är lika viktigt att skriva till dem som inte förberett sig, och som lämnats kvar.

1949 skrev Hart R. Armstrong i USA på sin hustrus inrådan en liten skrift som förklarar för dem som lämnats kvar, vad det är som har hänt och hur man kan agera i den situationen. Armstrong skrev den med förhoppningen att kristna skulle lägga ut exemplar av skriften på många offentliga platser till hjälp för de kvarlämnade. Skriften har sedan blivit översatt till svenska av frälsningsofficeren Anders Wigholm.

Jag har själv ett exemplar av skriften och idag såg jag den publicerad på svenska i sin helhet på www.apg29.nu. Du kan läsa den HÄR.


Inga kommentarer: