25 juni 2018

Generalorder till kårledarna

"Led soldaterna framåt till erhållande af Den Helige Andes dop.... Därförutan äro soldaterna maktlösa i kriget"

Efter hemkomsten från Riga i måndags använde vi några timmar att packa upp några av flyttkartongerna som fortfarande står ouppackade i garaget. 

En av böckerna som jag återupptäckte var William Booths Order och reglementen för fältofficerare som publicerades på svenska 1904. Fältofficerare är de som tjänstgör på Frälsningsarméns kårer.

I förordet med rubriken Generalorder skriver William Booth att han förväntar att varje officer med Guds hjälp ska utföra de syften som boken förfäktar.

Del 3 avdelning 7 har rubriken Dopet med Den Helige Ande:
"F.O. (=Fältofficeraren) bör leda sina soldater framåt till erhållandet af Den Helige Andes dop, han måste få dem fyllda med blod och eld. Andens uppdrag är att fylla själen med brinnande nit för världen frälsning. Kristi verk måste fullbordas. Han har lämnat denna uppgift åt sitt folk; den kan fullföljas och föras framåt till seger endast genom hans egen andes verksamhet i hans folks hjärtan och genom deras lif. Den helige Ande utlofvades för detta ändamål. Detta är hvad Guds folk därför har rättighet att vänta, och därförutan äro soldaterna maktlösa i kriget." 


Till detta kan jag bara säga Amen (som betyder "låt det ske")

/PB

Inga kommentarer: