16 juni 2018

Israels ambassadör: Kräv ett slut på Svenska kyrkans hat mot Israel


- Dagen -
Svenska kyrkans traditionella agg mot Israel har blivit rutin och en fix idé, skriver Israels ambassadör Ilan Ben Dov.

Sedan jag kommit till Sverige har jag mött många goda och hängivna vänner till Israel vart jag än har begivit mig.

Jag har funnit vänner i riksdagen, i affärslivet, bland studenter och universitetslärare och på många andra håll.

Mot bakgrund av detta är det väldigt svårt att förlika sig med att Svenska kyrkans hållning mot Israel är så fientlig – och i själva verket ger uttryck för ställningstaganden mot den judiska staten som är bland de mest aggressiva och fientliga över huvud taget.

De som under senare år följt vad som sagts och skrivits i saken från Svenska kyrkans håll kan lätt få intrycket att dessa uttalanden formulerats av Hamas och inte av Svenska kyrkan.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: