5 juni 2018

Tro stavas beroende

- Olof Edsingers blogg -

Att tro är något viktigt står nog klart för de flesta kristna. Inte minst i evangelierna spelar tron en central roll. Jesus inleder hela sin verksamhet med orden: ”Omvänd er och tro evangelium” (Mark 1:15). Längre fram berömmer han människor för deras tro – och beklagar sig när han i stället möter otro.

Även i brevtexterna är tron ett återkommande tema. Evangeliet är ”Guds kraft till frälsning för var och en som tror”, skriver Paulus (Rom 1:16). Och i en annan berömd bibeltext:”Av nåden är ni frälsta genom tron” (Ef 2:9). Gemensamt för dessa och många andra texter är att tron presenteras som en nyckel in till Guds värld. Det är genom tron som vi blir räddade till gemenskap med den treenige Guden.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: