13 juni 2018

"Ge oss Sverige, annars dör vi!"

- Anders Åström och Carl-Erik Sahlberg i Hemmets Vän -
 

Den nyligen publicerade undersökningen från ett katolskt institut i Paris om människors tro i Europa är ju mycket sorglig.  75 procent av de svenska ungdomarna (16–29 år) säger sig sakna religiös tillhörighet och väldigt få av dem ber. Bara två länder i undersökningen har ”sämre”  siffror, Estland och Tjeckien. En annan undersökning visar att av de ungdomar som ändå kal­lar sig kristna är det bara två av tio som läser Bibeln regelbundet – det är åtta för lite! Vi behöver en bibelväckelse i det här landet – bland unga och gamla! 

Och så de mörka siffrorna för den kyrka som ändå är störst i landet, Svenska kyrkan. Cirka 200 går ur den varje dag, alla förrättningssiffror sjunker, konfirmationen på en del håll snart ett minne blott, gudstjänstlivet på många håll är tynande. En finsk tidning utifrån deras situation där hade som rubrik nyligen: ”Ska kyrkan överleva?” ...


När man tar del av olika negativa rapporter om människors brist på tro och engagemang i vårt land föds en bön hos oss som också kan hämtas från kyrkohistorien. Den skotske reformatorn John Knox bad: ”Ge mig Skottland, annars dör jag!”  Kanske skulle vi alla be samma bön men omformulerad ”Ge oss Sverige, annars dör vi!”


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: