23 juni 2018

Inför söndagen - DEN HÖGSTES PROFET

Den helige Johannes Döparens dag - DEN HÖGSTES PROFET
Jes 49:1-2, Apg 19:4, Luk 1:5-17, Ps 96

Lukas beskriver i söndagens text hur Johannes Döparens far, Sakarias, får möta en ängel när han tjänstgör i templet. Ängeln berättar att han och hans hustru Elisabet ska få ett barn och att han ska heta Johannes. Namnet betyder ”Gud ger favör”. Ängeln citerar från Malaki och profeterar hur denne Johannes ska gå framför Herren i Elias ande och kraft.

Jesus förändrade världshistorien – han dog och uppstod för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Vilket uppdrag Johannes hade – att bana väg för Messias! Inte underligt att evangelierna beskriver honom som den störste född av en kvinna (Luk 7:28).


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: