30 juni 2018

Inför söndagen - Apostladagen - SÄND MIG

- Från kyrkoaretstexter.se -
Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Luk 5:1-11, Ps 40:6-12

Söndagens tema påminner oss om vad det innebär att följa Jesus och att vara hans lärjunge. Ordet apostel kommer från grekiskans ”apostolos” och betyder egentligen bara budbärare.

I texten från Lukas 5 kallar Jesus Simon (som senare också får namnet Petrus) att lämna sitt fiskaryrke och bli en människofiskare.

Simon, Jakob och Johannes följde Jesus redan sen tidigare, se Joh 1:28. Nu tog de ett steg till och lämnade sina arbeten för att gå in i heltidstjänst för Jesus. Den extra stora fångsten visar på Jesu omsorg för lärjungarnas familjer, de lider inte nöd och får tid på sig att anställa nya fiskare.

Jesu lärjungar tog uppdraget i Matt 28:19 att ”Gå därför ut och gör lärjungar av alla folk” på allvar. Läser man kyrkohistorien kan man se att redan vid det första hundraårsskiftet i vår tidräkning (100 e.Kr.) var stora delar av världen evangeliserad. Även om det finns berättelser och sägner som inte är trovärdiga, så kan man med ganska stor säkerhet ändå säga att områden som ligger så långt från Jerusalem som England, Spanien, Mauritius, Etiopien, Kina och Finland ser alla ut att ha haft besök av en eller flera av Jesu tolv apostlar!


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: