29 juni 2018

Ingen kan förneka att ett foster är en liten människa i utveckling

- Claphaminstitutets hemsida -
Den 25 maj röstade det irländska folket om landets abortlagstiftning. Ja-sidan vann med 66 procent. Den tidigare lagstiftningen innebar att abortingrepp enbart var tillåtet vid fara för kvinnans liv.

Bakgrunden till den tidigare lagstiftningens skydd för fostret från befruktningsögonblicket, är människovärdesprincipen, som innebär att varje människa har ett inneboende värde enbart på grund av att hon är människa, och fostret anses vara ett barn, tillhörande människosläktet, under utveckling.

I Sverige, med en av de mest liberala abortlagstiftningarna i världen, anses Irlands tidigare lagstiftning vara ”omodern” och ”kvinnofientlig” men argumenten blir ofta ologiska och osakliga.

Ett av argumenten för att upphäva Irlands nuvarande lagstiftning, och som framhölls i en ledartext i DN, är att ett outvecklat foster inte kan jämställas med en redan existerande, tänkande och kännande människa. Här behöver vi stanna upp och reda upp i resonemanget.

Givetvis är ett foster och en vuxen människa inte jämställda avseende utvecklingsgrad eller förmåga till att tänka och känna, på samma sätt som ett spädbarn och en vuxen människa inte heller är det. Men ingen kan förneka att ett foster är en liten människa, i utveckling.

Motståndare till fostrets rätt till liv hävdar att foster bara är en ”potentiell människa” eller ett ”potentiellt liv” eftersom fostret inte utvecklats fullt ut. Foster är en människa i utveckling och en människas värde får inte förväxlas med hennes egenskaper. Får en människa ett högre värde ju mer hon utvecklas och ju fler förmågor hon besitter?

Detta är en obehaglig tankegång som fler än en gång i historien har omsatts i en lika elitistisk som blodig praktik. 


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: