1 aug. 2020

Om William Booth och andlig klarsyn

Jag kastade ut en fråga i går. Frågan var hur William Booths profetia om den kommande tiden passar in i våra dagar.

William Booth sa att den största faran för kristenheten det kommande seklet var:
- Religion utan den Helige Ande
- Kristendom utan Kristus
- Förlåtelse utan ånger
- Frälsning utan pånyttfödelse
- Himmel utan helvete

De som kommenterade min fråga var eniga om att det är så det ser ut i den tid vi lever. William Booth demonstrerade verkligen andlig klarsyn då han uttryckte sig på detta sätt.

Temat för den kommande söndagen är just Andlig klarsyn och där kommenterar man Jesu berättelse om de två vägarna: En bred och behaglig väg som leder till fördärvet och en smal och besvärlig som leder till livet.

Jag är rädd att många tänker sig att det finns en tredje väg. Mellan den breda vägen där syndarna går fram och den smala extrema vägen för präster och pastorer och speciellt andliga personer, finns det en ganska bekväm väg för kristenfolk i allmänhet. Där kan man ta till sig det man tycker om från de båda andra vägarna.

Problemet är att den vägen finns inte. Det finns bara två vägar och varje människa måste välja. Jesus uttrycker sig svart/vitt. Två vägar. Till fördärvet eller till livet.

William Booth talade också om himmel och helvete. Han uttryckte sig drastiskt.

Det påstås till och med att William Booth en gång sa att han önskade att alla hans officerare skulle få tillbringa en dag i helvetet så att de verkligen förstod vad vi skulle rädda människorna från.

Vi borde kanske tala lite mer om den dubbla utgången av livet så att människor fick en chans att välja den rätta vägen.

Peter Baronowsky

Inga kommentarer: