12 dec. 2010

Advent på fyra sätt

Adventstiden fokuserar på Jesu ankomst. Men adventstexterna för de olika söndagarna pekar i olika riktningar. De talar om att Jesus ska komma på olika sätt. (Foto: freefoto.com)

1/ Jesus kommer som ett litet barn som föds i ett stall i Betlehem. I min barndoms adventskalendrar visste man aldrig vad som dolde sig under de olika luckorna, med ett undantag. Bakom lucka 24 fanns alltid Jesusbarnet i krubban. I dag kan det vara många som glömt bort varför vi firar jul. Men Jesu födelse är den naturliga orsaken till julen och den ankomst som adventstiden pekar fram mot.

2/ Jesus rider in i Jerusalem. Både adventspsalmerna och adventstexterna talar om Jesu intåg i Jeruslem på palmsöndagen. Det är egentligen en text som hör samman med påsken, men den har funnit sin naturliga plats i vårt adventsfirande.

3/ Jesus skall komma tillbaka. Jesu andra tillkommelse är en ankomst som betonas i adventstexterna. Att Jesus en gång ska komma tillbaka för att hämta församlingen och upprätta sitt rike är inte bara ett adventsbudskap utan ett huvudtema i hela det Nya Testamentet.

4/ Jesus föds in i mitt hjärta. Bibeln talar om att Jesus kommer på ytterligare ett sätt. I sitt avskedstal till lärjungarna talar Jesus om att han ska komma till lärjungarna på ett för världen osynligt sätt. ”Jag skall komma till er. Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre, men ni skall se mig” (Joh 14:18-19 FB). Jesus talar om att Han och Fadern ska komma och bosätta sig hos den som älskar honom. ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom” (Joh 14:23 FB).

På samma sätt som Jesus föddes i ett stall i Betlehem, föds han in i våra hjärtan då vi tar emot honom. Då Jesus beskriver hur vi tar emot Guds rike använder han bilden av att födas på nytt. (Joh 3:3)

Den viktigaste frågan då vi läser en bibeltext är hur vi kan använda den, applicera den, i våra liv. Vad ska vi göra med de fyra olika ankomsterna som beskrivits här?

De tre första är historiska händelser som vi inte kan göra så mycket åt. De har hänt eller kommer att hända antingen vi tror på dem eller inte. Vi kan inte påverka dessa händelser speciellt mycket, även om de påverkar vårt sätt att leva.

Jesu födelse som ett litet barn har hänt och kommer inte att hända igen. Vi kan i tacksamhet minnas att Jesus en gång kom till jorden för att göra det möjligt för oss att bli frälsta.

Jesu intåg i Jerusalem, ridande på en åsna, är ett historiskt faktum som har skett. vi kan minnas det och vara med i hyllningssången till Jesus och sjunga: ”Hosianna”.

Jesu andra tillkommelse har inte skett ännu, men kommer enligt Bibeln att ske en dag. Det kommer att ske oavsett hur vi agerar, men budskapet till oss är att vi ska vara beredda och att vi ska leva ett liv som ärar Jesus medan vi väntar.

Jesus föds in i vårt hjärta. De tre första ankomstsätten är historiska händelser som vi inte kan förändra. Men att Jesus föds in i vårt hjärta är något som vi kan påverka. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, men varje människa måste själv välja att ta emot honom. ”Men åt dem som tog emot honom, gav han rätten att bli Guds barn.” (Joh 1:12).

Att bli frälst innebär att låta Jesus bli Herre i ditt liv. Men jag tror att vi ständigt behöver överlåta oss till Jesus. Det finns en överlåtelse för varje dag och för varje stund. Det hjälper inte om vi överlät våra liv i Guds händer för fem år sedan om vi inte är överlåtna i dag.

Detta är adventsbudskapet. Jesus kommer till oss i dag. Låt oss hålla våra hjärtan öppna för Jesu verk i våra liv och genom våra liv. Låt det bli advent, inte bara i våra hus, utan framför allt i våra liv.

/PB

Inga kommentarer: