31 dec. 2010

Kristen tro sprider sig i Kina

"På 20-talet kom den kinesiska församlingen ”Jesus familj” fram med en idé om att ta kristendomen tillbaka till Jerusalem. De resonerade att kristendomen hade spridit sig först från Jerusalem till Europa och sedan vidare till Afrika och Asien. Nu var det kinesernas uppgift att slutföra arbetet och omvända länderna längs den gamla Sidenvägen, ända tillbaka till Jerusalem. Då skulle arbetet vara slutfört och Kristus kunna återvända för att hämta sin brud."
- Skriver Svenska Dagbladet, och fortsätter:
"Forskaren Cao Nanlai tror att det kan finnas mer än 60 miljoner protestanter, jämfört med 700000 år 1949. Sanningen är att det inte finns några säkra siffror. Alla bedömningar influeras av att evangeliska kristna vill visa hur fantastisk stor väckelsen är medan officiella kristna grupper vill hålla nere statistiken. Många verkar i en frireligiös pingstkyrko-tradition"

Inga kommentarer: