18 dec. 2010

Orsakssambandet mellan islam och förtryck och terror

Stefan Gustavsson skriver i Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev:
Hela Sverige har berörts av lördagens självmordsbombning i centrala Stockholm. Samtidigt måste det konstateras att det kunde ha blivit en fruktansvärd avslutning på årets julhandel. Hade attentatsmannen lyckats i sitt uppsåt hade det blivit en massaker. Nu dog bara självmordsbombaren.

Samtidigt väcker händelsen viktiga frågor om den muslimska trons lära då dådet motiverats utifrån denna. Varje religion och livsåskådning tvingas förhålla sig till vad som sker i dess namn. Som kristen måste jag förhålla mig till allt från medeltida korståg till morden i Knytby. Att kyrkor har bränts och präster dödats i upplysningens namn är en utmaning för sekulära humanister. För muslimer är frågan varför dagens självmordsbombare i så hög grad motiverar sina dåd utifrån islam.

Är det som skett ett uttryck för religionen eller en avvikelse från den? Går handlingsmönstret att motivera utifrån åskådningens grundidéer och dess grundare eller har det andra källor?

Självmordsbombare och terrorister är varken ett nytt eller specifikt religiöst fenomen. Vare sig japanska kamikazepiloter under andra världskriget, de sekulära tamilska tigrarna på Sri Lanka eller extremvänsterns terrorgrupper under 1970-talet drevs av religiösa övertygelser; de hade politiska motiv. Men idag kan vi konstatera att det finns ett återkommande mönster av terrorhandlingar som motiveras religiöst, utifrån islam.

Det är förstås viktigt att vi inte bedömer islam som religion utifrån vad ett fåtal extremister tar sig för. Majoriteten av världens muslimer, liksom ledande muslimska företrädare i Sverige, tar som väl är avstånd från självmordsbombare. Samtidigt finns det ofrånkomliga frågor som måste diskuteras. Varför saknar muslimskt dominerade länder demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive religionsfrihet? Varför är självmordsbombare med religiösa motiv till så stor del muslimer? Enkelt uttryckt: finns det någon form av orsakssamband mellan innehållet i islam och förekomsten av förtryck och terror?

Tre områden av islam leder mig att ge ett jakande svar.

Det första området är avsaknaden av en distinktion mellan "kyrka och stat", mellan tro och samhällsbygge. Islam är en samhällsordning, med ett eget lagsystem (sharia). Frånvaron av demokrati och religionsfrihet i muslimskt dominerade länder är därför ingen tillfällighet; det auktoritära samhället är symptomatiskt för islam.

Det andra området är den stora mängd uppmaningar i Koranen att bekämpa de otrogna, inklusive uppmaningar att döda. Tolkningarna av hur denna kamp ska föras går isär bland muslimer, men det är inte svårt för radikala islamister att hitta koranstöd för att använda våld.

Det tredje är Muhammed som förebild. Han var inte bara predikant och profet, utan också en skicklig härförare involverad i många militära strider. Islams framväxt under Muhammeds och de efterföljande fyra kaliferna är oskiljaktigt sammanvävd med våld och krig.

Dessa tre aspekter av islam - religion som ett auktoritärt samhällssystem, en urkund som innehåller uppmaningar till våldsam strid och en idealiserad förgrundsfigur som själv använde våld - finns med som ideologisk bakgrund till de muslimska självmordsbombarna.

Slutsatsen är att det finns ett orsakssamband mellan islam och förtryck. Om den slutsatsen är riktig behövs en fördjupad kritisk analys av islams idéinnehåll.
Du kan prenumerera gratis på nyhetsbrevet här>>

Inga kommentarer: