13 dec. 2010

Fredspriset manar till engagemang även för religiösa fångar

"Västvärlden höjer unisont sin stämma till kritik mot Kinas behandling av Liu och andra politiska fångar. Gott så. Vår önskan är att engagemanget för Liu och hans rätt att yttra opposition mot kommunistdiktaturen ska vidgas och med lika stor tydlighet omfatta de modiga kristna som trots förföljelse fortsätter att öppet förkunna en annan ideologi än den statsbärande ateismen. Vi västerländska demokratier har goda skäl att visa samma stöd gentemot de många kristna som spärrats in och förvägrats sin mänskliga rättighet att hysa och förkunna sin tro på Jesus som mänsklighetens Frälsare och Herre."
Från Piteå-Tidningen. Skribenter: Per Ewert, Informationssekreterare Claphaminstitutet; Ola Hössjer, Professor i matematisk statistik; Mats Tunehag, Utrikeskorrespondent Världen idag Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Inga kommentarer: