4 dec. 2010

Fler kvinnor än män i Höga Rådet

"För första gången i Frälsningsarméns historia kommer det att vara fler kvinnor än män i Frälsningsarméns Höga Råd. Det 17:e Höga Rådet startar den 21 januari på Sunbury Court för att välja Frälsningarméns 19:e general som skall efterträda General Shaw Cliften." Från Frälsningsarmén internationella hemsida:  TSA international web-site.

Inga kommentarer: