13 dec. 2010

Det blev inte som vi hoppades

Förra vecka var den dagliga bibelläsningen hämtad från Joels bok. Nedanför finns en länk till en mini-kommentar till varje kapitel.

Det första kapitlet i Joel andas hopplöshet. Det blev inte som folket hade hoppats. Man hade verklígen ansträngt sig och förväntat sig resultat, men det blev inget resultat av allt arbete. "Säden är förstörd, vinet torkar bort och oljan sinar." (1:10)

-Säden är förstörd. Säden används i NT, t.ex. i Jesu liknelse om såkornet, som en symbol för Guds ord. Ibland kan det kanske kännas som om Guds ord har mist sin kraft. Det som vi en gång upplevde så starkt och genomträngande når liksom inte fram till folket längre.

-Vinet torkar bort. Vinet kan ses som en symbol för glädjen. Man kan kanske se tillbaka på en tid då livet i församlingen var fyllt av en övernaturlig glädje. Och även om verksamheten forstätter med oförminskad styrka så kan man uppleva att man någonstans tappat bort glädjen. Nehemja skriver: "Den glädje Herren ger är er styrka" (Neh 8:10). Men vad sker med oss då glädjen försvunnit?

-Oljan sinar. Oljan ses ofta som symbol för den Helige Ande. Det kan ibland kännas som om den helige Andes mäktiga kraft ersatts av mänsklig ansträngning och allt känns bara tungt.

Det andra kapitlet talar om nytt hopp. Det inleds med uppmaningen att blåsa i horn (2:1)(det har vi i och för sig gjort länge i Frälsningsarmén). Hornblåsandet följs av att en krigshär blir upprest och ordnad till strid (2:5). Det står också att trupperna fullgör hans order (2:11).
Därefter kommer en uppmaning om att vända om till Herren av ett helt hjärta (2:12). Det är ett återkommande tema att förutsättningen för väckelse är att Guds folk vänder om av ett helt hjärta. Guds folk förbereder sig inför Guds ingripande genom att rena sig och vända sig till Herren (Jos 3:5).
Efter det kommer Guds löfte om en förändring "Jag skall ge er säd, vin och olja så mycket ni behöver" (2:19).
Löftet var givet, men ingen förändring hade ännu skett.

Löftet uppfylls. Därefter uppfylls Guds löfte som ett svar på folkets längtan, bön och överlåtelse. Här återfinnes profetian som Petrus citerar för att föklara vad det är som händer på pingstdagen (2:28-31). På den första pingstdagen uppfylls löftet.
-Guds ord (säden) hade fått tillbaka sin kraft. Folket träffades av orden och frågade vad de skulle göra för att bli frälsta (Apg 2:37).
-Glädjen (vinet) fyllde lärjungarna så att de som såg dem trodde att de var fulla av halvjäst vin (Apg 2:13).
-Den helige Ande (vinet) fyllde lärjungarna så att de glömde bort hur rädda de var och förkunnade Guds ord med frimodighet.

Detta är budskapet i Joels bok i sammanfattning. Låt oss be: Gud, låt det ske igen!
/PB
Måndagsreprisen. Två år gamla inlägg som fortfarande har aktualitet. Dett inlägg publicerades i december 2088. 

Inga kommentarer: