1 dec. 2010

rupebas morgonkoll den 1 december

Förväntningar på fortsatt dialog när Attefall tar emot samfundsledarna
Sändaren - "Trossamfundsminister Stefan Attefall (kd) tar i morgon, onsdag, emot ett 50-tal religiösa organisationer i Rosenbad. Samfundsledarna är positiva till initiativet som man ser som ett första steg i en fortsatt dialog om samfundens roll i samhället."


Vart är Svenska kyrkan på väg?
Kyrkans Tidning - "Svenska kyrkan befinner sig i en kris både när det gäller förlusten av medlemmar och det ekonomiska läget. Detta gör sig gällande i de flesta församlingar och medför stora bekymmer. Församlingar slås ihop, kyrkor och församlingshem läggs ned."

Inga kommentarer: