22 dec. 2010

Har Gud ändrat uppfattning?

Stefan Swärd i Världen idag - "Hela 60-talets sexliberala projekt har i praktiken genomförts i kristna sektorn, fast några decennier efter övriga samhället. Den fria abort­en är i dag ganska accepterad bland kristna. Synen på sambo och äktenskapet som tillfälligt kontrakt har blivit ganska accepterat bland kyrkorna i dag.
Har Gud ändrat uppfattning? Eller hade kyrkan helt fel i sina moraliska värderingar för 40 år sedan? Eller är hela frågan om samlevnad, sex, äktenskap, abort – frågor där det inte finns någon specifik kristen uppfattning? Eller är det så att kristna kyrkan i Sverige har blivit en vindflöjel, som ängsligt bara anpassar sig efter samhällets trender, mer styrd av samhället än av Gud?
Jag är rädd för att det är den sista tesen som gäller."

Inga kommentarer: