20 dec. 2010

Ekonomiska under sker

När kung Herodes planerade att Jesusbarnet skulle dödas varnades Josef av Herrens ängel och tog barnet och sin hustru Maria med sig och flydde till Egypten. Då inträffade ett ekonomiskt under som vi måste uppmärksamma.
Det kom några visa män för att överlämna några gåvor till Maria och Josef. De fick guld, rökelse och myrra. Därmed gavs den fattige byggnadsarbetaren från Nasaret ekonomisk trygghet för att kunna fly till Egypten och bosätta sig där under en längre tid. Guldet växlades till mynt och rökelsen såldes tillsammans med myrran och gav inkomster.
(Stanley Sjöberg i Hemmets Vän). Läs mer>>

Inga kommentarer: