15 dec. 2010

Människa, vad är du värd?

Från Claphaminstitutets hemsida - Sven Reichmann, läkare, Christina Doctare och Tuve Skånberg skriver en debattartikel om människovärdet.
"Nils Ferlin skrev en gång en dikt om människans värde. En forskare i hans samtid hade tagit reda på hur mycket de enskilda grundämnena (calcium, natrium, kol etc) kunde vara värda om man tog ut dem ur hennes döda kropp. Ferlin höjde budet generöst från 2:50 till 3:75 (= en dollar). I dag har värdet stigit enormt. På svarta börsen kan en njure kosta en förmögenhet – om den kan transplanteras."

Inga kommentarer: