30 dec. 2010

Kyrkoledarna om minnen från 2010 och förväntningar på 2011

Världen idag  -
1 Hur har 2010 varit från ditt perspektiv?
2 Vilka förväntningar har du på 2011
?

Marie Willermark, tillträdande territoriell ledare för Frälsnings­armén i Sverige.
1 Jag minns Frälsnings­arméns internationella ungdomskonferens i Stockholm i juli månad. Jag var med via internet men det var mäktigt att känna Guds Ande ta mig med in i händelserna. Jag tänker också på svenska riksdagsvalets utfall. Sverigedemokraternas framgång kommer som ett resultat av engagemang för deras värderingar. Vi som har en annan uppfattning kan inte lita på att någon annan talar för oss. Ett öppet och fritt samhälle kräver både eget ställningstagande och respekt. 

2 Jag vill att vi i Frälsnings­armén ska vara trygga i det uppdrag Gud gett oss: Ständigt upptäckande av vad heligt vardagsliv innebär och nyfiket prövande av nya vägar att nå de vilsna människorna med en utsträckt hand. Jag tror att hela Sveriges kristenhet kan bli den trygghetsfaktor som behövs för ett gott samhälle

Inga kommentarer: