8 dec. 2010

Livet är heligt och okränkbart

Söndagen den tredje advent firas livets söndag. Arborelius, Hedin, Ekman och Atas skriver gemensamt.
Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Det gäller såväl flyktingar och traffickingoffer som ofödda barn och deras mödrar, skriver fyra kyrko­ledare, med anledning av firandet av Livets söndag den tredje advent, i tidningarna Världen idag och Dagen
Läs mer www.livetssondag.se

Inga kommentarer: