7 dec. 2010

rupebas morgonkoll den 7 december

Ljusbärare
Göran Skyte i Svnska Dagbladet - "Det finns ondska och onda politiska system som nazism och kommunism – men huvudtendensen är att det goda till slut alltid segrar. Ljuset vinner alltid över mörkret. Människor som Anneth Munga och Lena Maria Klingvall är två av många ljusbärare. Det finns ljusbärare också i vår vardag, på kontoret, i lokalpolitiken, i journalistiken. Men vi måste bli bättre på att upptäcka dem."

Postsekulär tid
Inger Alestig skriver i Dagen - "Jag tycker personligen att detta är en spännande tid, men utmanande. Religionsfrågorna har kommit på dagordningen på ett helt annat sätt än för tio eller tjugo år sedan."

Inga kommentarer: