30 dec. 2010

rupebas morgonkoll den 30 december

GF-kyrkans teologi växer sakta fram
Dagen - "Dan före dopparedan lades "Teologisk grund för GF-kyrkan" ut till allmän beskådan och granskning. I dokumentet sammanfattas bland annat den gemensamma trosbekännelsen, synen på församlingen, dopet och nattvarden."

Predikan om väckelse
Stefan Swärds blogg - "Min analys bygger på att en församling kan välja fyra olika inriktningar, 1. Leva i tillbakagång. 2. Leva i stagnation. 3. Leva i förnyelse. 4. Leva i väckelse.
De första tre nivåerna väljer man själv, nivå 4 – kräver en samverkan mellan vår lydnad och Guds övernaturliga ingripande."

Inga kommentarer: