19 dec. 2010

Stockholm närmast fördubblade hemlösheten – Oslo halverade den

Från Fria Tidningen - År 1996 fanns det omkring 2 500 hemlösa personer i Norges huvudstad Oslo, nästan lika många som det finns i Stockholm i dag. Men vårt västra grannland lyckades bryta den dystra utvecklingen. 10 år senare, år 2006, hade man mer än halverat antalet personer utan fast bostad till 1 200, genom att erbjuda de behövande lägenheter samt den påföljande nödvändiga hjälpen. Samtidigt ökade hemlöshetsskaran i Stockholm betänkligt, med 40 procent.

Inga kommentarer: