8 dec. 2010

Mitt i veckan - vecka 49

I söndags eftermiddag inbjöd vi till "Öppen mikrofon", en samling där ungdomarna får göra sina röster hörda. Fyra av Lettlands delegater på sommarens internationella ungdomskonferens i Stockholm gav sina vittnesbörd om intrycken från konferensen. Det visades även videoklipp från konferensen. Efter varje vittnesbörd var ordet fritt för frågor och kommentarer.

Och det kom frågor! Massor av frågor. Många av ungdomarna var inte kristna och visste inte så mycket om Frälsnignsarmén. De frågade om livet som kristen, om soldatskap, hur det är att vara kadett. De frågade om hur man lever ett liv i försakelse och hur man kan följa Jesus i våra dagar. Frågorna ville aldrig ta slut. Det var en fantastisk samling. Efter samlingen var det flera som satt kvar länge, två och två för att samtala djupare.
 Från "Öppen mikrofon"

I tisdags hade vi årets sista ledarsamling, en månatlig samling för alla officerare, kadetter och andra ledare i Lettland. Det är en månatlig samling och vi brukar vara ca 30 personer samlade. Temat denna termin var socialt arbete och två av våra officerare berättade om sitt sociala arbete. Kårledaren i Liepa berättade om hur de två gånger i veckan kokade 90 liter soppa som räcker till 160 portioner. Ledaren för vårt nyöppnade sociala center i Riga berättade om de 143 fattiga familjer som de besöker regelbundet och hur människor blir frälsta och får sina liv förvandlade.

Senare på tisdagskvällen kom lärarna på Officersskolan tillbaka efter ett par veckor i Australien och vi hade ett kvällsmöte med dem för att ge dem en uppdatering av vad som hänt på skolan under deras bortavaro.

/PB

Inga kommentarer: