26 maj 2018

En bra början, men.....
En god tanke...
...som aldrig förverkligades

I Riga kan man se många saker som man inte helt förstår. Varje dag då vi åker till vårt kontor på Regionhögkvarteret passerar vi den här bron. Eller är det en bro? En bro ska ju förbinda två punkter, men denna bro börjar bra och slutar i tomma intet.


Det är dessutom en av de bästa vägstumparna i Riga. Perfekt asfalt, övergångsställen (även om det finns staket så att man inte kan använda dem), perfekt gatubelysning. Men den leder ingenstans. Det var säkert någon som hade en god tanke en gång i tiden, men jag kan verkligen inte förstå vad den tanken var.

Jag kommer osökt att tänka på Jesu ord: "Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom  och säga: Den mannen började bygga men lyckades inte bli färdig." (Luk 14:28-30)


Inga kommentarer: