4 maj 2018

"När de hade slutat att be skakade marken..."

Som en kommentar till onsdagens UTMANING kom detta inlägg från Lennart Fransson:

"När de andra hörde det började de gemensamt be högt till Gud och sade: ´Härskare, du som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer, du som har låtit den heliga anden säga genom vår fader David, din tjänare:
Jordens kungar träder fram och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de har sannerligen gaddat sig samman här i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus, hedningarna och Israels folk, alla har de gjort vad din makt och ditt beslut hade förutbestämt. Se nu hur de hotar oss, Herre, och ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.´
När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.
" Apg 4:24-31

"För ca: 10 år sedan var jag med min son på en gudstjänst i en Pingstkyrkan där han skulle få en anställning.

Vid fikat efteråt kom jag i samtal med en man från Argentina, han var förvånad att det i svenska tidningar och i tv aldrig talades om under och mirakler.

Han berättade för mig att några år tidigare hade Argentina drabbats av en ekonomisk kris och att regering och president inte klarade av situationen.

Några människor samlades då till bön på den största gatan i Buenos Aires (2,9 miljoner invånare). Plötsligt kom det människor från alla delar i Argentina, de hade fått maning av Den Helige Ande att resa till Buenos Aires. Hundra tusentals människor, kanske ännu flera böjde knä där på Avenyn och började be för presidenten och regeringen, under bönen blev det oro bland människorna som låg där på knä och bad, Den Helige Ande talad till de bedjande och uppmanade dem att be för en ny president och en ny regering. När människorna reste sig upp efter bönen skakade marken så kraftigt att man i Amerika registrerade det som ett jordskalv enligt Richterskalan.

Där Buenos Aires ligger finns inte någon geologisk förutsättning för jordskalv.

Det som hände sedan var att det blev val och det kom en ny regering och en ny president.

Kina köpte upp all soja utöver det inhemska behovet.

Ryssland var i så stort behov av kött så man köpte så mycket som man fick och flög det till Ryssland.

På så sätt kom Argentina på fötter.

Men inte ett ord om detta varken i svenska tidningar eller i TV avslutade mannen sin berättelse.

Sedan visade han mig en dagstidning ifrån Argentina. För varje ort som tidningen omfattade stod namn på dem som blivit frälsta på möten dagen innan.

Käre Herre lär oss att bedja så att Den Helige Ande skakar jorden.

Amen!

Inga kommentarer: