25 maj 2018

Väst föll i Hamas-fällan igen

- Världen idag -

Det är möjligt att Mellanöstern har sin egen logik som inte är alldeles lätt att förstå. Men jag förväntar mig mer av världens demokratiska nationer, och då tänker jag främst på de europeiska, av politiska ledare och av medier än att de så lätt ska falla i varenda fälla.

Befolkningen i Gaza lever under mycket svåra omständigheter. Det är många människor på liten yta, arbetslösheten är extremt hög, elektriciteten ransoneras hårt och befolkningen styrs av en fruktansvärt repressiv regim. Det är svårt att ha positiva förväntningar om en framtid, det förstår jag verkligen. Men det är en helt annan sak vem eller vilka som bär ansvar för att det är så här. Det verkar ligga i mångas natur att per automatik anklaga Israel för allt detta.

Det är knappast Israels fel att området är tättbefolkat, inte heller vilken nivå arbetslösheten ligger på. Väljer Mahmoud Abbas att inte betala elektriciteten för sina systrar och bröder i Gaza är det hans val. Väljer befolkningen Hamas till sina ledare, varpå de aldrig utlyser nya val, kan knappast Israel lastas för det.

Hamas är extremt pressat. Man har inte gett sin befolkning något gott under sina dryga tio år vid makten, förutom ett krig då och då samt stor fattigdom. Man har förlorat en stor del av sitt ekonomiska stöd från bland annat Qatar. Befolkningen i Gaza är mycket missnöjd men vågar (ännu) inte göra uppror mot Hamas. Hamas har inte lyckats enas med Abbas och hans styre på Västbanken. Det var annars ett sätt att återfå legitimitet, säkra elektricitet, hjälpa sin befolkning och kanske till och med stärka sin makt i Gaza och utmana på Västbanken. Men Hamas och PLO är dödsfiender och någon överenskommelse kan inte skönjas.

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: