23 maj 2018

”Regeringen har glömt våra existentiella behov”

- Biskop Fredrik Modéus i DN Debatt -

Nyligen lämnade regeringen propositionen ”En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik” till riksdagen. Mycket i förslaget är bra, till exempel förståelsen att ansvaret för folkhälsoarbetet åvilar hela samhället och ambitionen att de påverkbara hälsoklyftorna ska minska inom en generation. Samtidigt tycks det som om en aspekt av begreppet hälsa har gått regeringen förbi. En viktig pusselbit för människors välmående saknas: den existentiella hälsan. En sökning visar att orden fysisk och psykisk förekommer vid 74 respektive 76 tillfällen i den 130-sidiga propositionen, ofta i betydelsen fysisk respektive psykisk hälsa. Ordet existentiell förekommer vid 0 tillfällen.

Sverige drabbas regelbundet av stormar. Gudrun, Per och Dagmar är namn som väcker minnen hos många. Där en storm dragit fram ser man att granarna har fallit medan tallarna står kvar. Orsaken är enkel. Granen har ett ytligt rotsystem medan tallens rötter går djupare. Det är lätt att dra paralleller till människan: med djupare rötter klarar vi oss bättre. Den som upplever hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt och gemenskap står stadigt när livet stormar. 

Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: