19 maj 2018

Inför söndagen - Pingstdagen - Den Helige Ande

1 Mos 11:1-9   Apg 2:1-11   Joh 14:25-29   Ps 104:27-31

Den Helige Ande kan ibland vara svår att beskriva med ord, men dess verkningar är desto mer synliga.

När Jesus talar med Nikodemus liknas Anden med vinden. Vi kan inte se den, men vi ser hur träden rör sig och påverkas av vinden. Både det hebreiska ordet "ruach" liksom det grekiska "pneuma" som översätts med Ande, betyder också "vind" och "andedräkt". Det är Guds Ande som ger liv. I skapelsen blåste Gud andligt liv in i människan och hon vandrade i gemenskap med Gud!

På pingstdagen blev den Heliga Andes verkan påtaglig hos Jesu efterföljare. Från att ha varit en rädd försagd skara, blev de en frimodig utåtriktad växande grupp! I Apg 1:8 ser vi att det är den Helige Ande som ger kraften och förmågan att utföra det kristna uppdraget. 


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: