12 maj 2018

Rapport 3 från KING OF KINGS - Örnsköldsvik10-13 maj 2018

Gästbloggare: Fredrik
Hej!
Här kommer en liten rapport från det som hänt under dagen här på King of kings Conference i Ö-vik. (Se bilder i slutet av inlägget)

Fredag.
Vi samlades i fantastisk lovsång och la dagen i Herrens händer och gav vår hyllning till honom Kungars kung.
Sedan fick vi information om organisationen Open doors som ger stöd till alla förföljda kristna runt jorden. 250 miljoner kristna utsätts för allvarlig förföljelse. Det motsvarar var tolfte kristen.

Pass 1 Fredag Kjell Karlsten:
Det fanns en sak som drev Gud till att sända sin son. Han älskade världen. Gud varnar oss att älska det som världen erbjuder, men uppmanar oss att älska världen på det sätt som han gör. Till döden!
Mobilisering betyder ”försätta på krigsfot”. Du och jag är kallade till mobilisering för att rädda världen. Vi, du och jag är här för att rädda världen. Inte för att sitta hemma och titta på TV. Paulus sa i sin bön ”Så länge jag kan göra nytta, låt mig vara kvar här”. Gatorna tillhör oss! Vi får inte fortsätta att distansera oss i våra kyrkor. Vi måste mobilisera ut på gatorna igen. En av de tydligaste liknelserna som flest människor kan är nog en av de som efterlevs minst idag. Den barmhärtige samariern. Det står olika i olika översättningar om mannen som blivit utsatt. ”Den misshandlade”, ”den överfallne”, ”den som fallit i rövarhänder” är några av översättningarna.
De som sitter fast i människohandel är verkligen fast i rövarhänder. Det finns andliga rövarhänder som många sitter fast i samt missbruk av alla de slag.
En präst gick förbi och tyckte att han hade viktigare saker för sig o s v. Ni kan berättelsen. Vi ska alla stå inför Gud en dag och han har redan läkt vilka frågor han kommer att ställa oss. Inte hur många gånger vi varit i kyrkan. ”Jag var hungrig och törstig och ni gav mig att äta. Jag var en främling och ni öppnade era hem” det är den gruppen som gjort detta som kommer till himlen. Om du vill vara Jesu händer här på jorden, sök inte i samhällets toppar. Sök i dess dalar. De värsta på gatorna. Vi kan vara de samariter som är fyllda av medlidande, förbinder mannen (som i liknelsen), för mannen till sjukhus och betalar för omkostnaderna. Vi kan vara de som visar barmhärtighet på gatorna.
Passet slutade med stark bön och överlåtelse.

Pass 2 Fredag Håkon Fagervik:
Det finns mycket mer i bönen än vi kan förstå. Historien är tyst om väckelser som inte började med bön. Om du tar bort allt som har med bön att göra i bibeln så blir den ganska tunn.
Allt Jesus gjorde på jorden var befäst med bön. Innan korsfästelsen i Getsemane. Innan Kristi himmelsfärd. Han befallde innan himmelsfärden att lärjungarna skulle vänta på helig ande. När de var samlade i bön kom helig ande.
Vi må be oss igenom för att det ska bli väckelse. Om vi vill ha ett genombrott måste vi ha tid med Gud. Det finns underbara människor som bara pratar positivt om bön och bönemöten. När de är på väg hem från ett bönemöte säger de: ”Det var så härligt, vi måste ha ett till imorgon!”
I Jesaja 62 talas de om väktare på muren. Vi måste ha böneväktare vars rop inte tystnar. Till 6 junibönen har det till Sverigebönen anmälts att det kommer att vara bön på 260 platser i Sverige. Wow!
Vakterna öppnar för Herden. Vi ska öppna för väckelsen.
I en samisk by skedde 12 självmord av unga människor. Kommunen försökte allt, men lyckades inte stoppa utvecklingen. Till slut bjöd de in kyrkan som åkte dit och försökte, men lyckades inte de heller. Istället började de be och fasta. Efter ett tag sa en kvinna som varit på bönepromenad med sin hund, ”ikväll kommer första vågen av väckelsen”. Den kvällen fylldes kyrkan av ungdomar. En del rökte därinne och en del drack brännvin, men 30 blev frälsta första kvällen och det fortsatte. Stämningen i hela byn förvandlades och det gick många år innan det blev ett självmord igen. Det största kännetecknet hos de nyfrälsta var glädjen. Det hade varit så mörkt och sorgligt, men nu hade de himmelsk glädje.
Vilken skillnad!
Bönevakterna hade öppnat dörren och Jesus kom med sin härlighet. Se aldrig ner på någon som ber. Det är inte hur mycket man låter eller hur duktig man är på att formulera sig. Gud hör den lilla bönen. Vi kan inte skylla vår andliga kondition på någon annan. Elia var en vanlig människa. Han bad och regnet uteblev. Han bad igen och regnet kom. Du och jag har samma möjlighet. Be!

Pass 3 fredag Martti Kallionpää:
Vår Gud är överraskningarnas Gud!
Han kan göra allt han vill. I Psaltaren står det att allt förmår Herren göra i himlen, på höjden och i djupaste djup.
Han vill möta människor i Skandinavien. Guds ande kommer att vandra från stad till stad. Mose som växte upp i det finaste palats fick fly 40 år i öknen. Vad tänkte han när han gick där efter fåren? Är detta allt? Var det här mitt uppdrag? Gud såg varje steg som Mose tog. En dag förändrades allt. Han får se den brinnande busken och går dit. En eldsuppenbarelse i öknen. Där och då får han sitt uppdrag. En dag, en stund förändrade hans liv. Kanske ger Gud dig ett nytt uppdrag idag. Det kanske är därför du är på konferensen (eller läser om den här i bloggen)?
Gud ger oss kraftens och kärlekens ande. Det förändrar våra liv.
När Guds folk börjar söka Herren genom bön och lovsång, börjar Herren att arbeta.
Tala om hans stora gärningar. Vi måste bli bättre på att tala om vad Gud gör.
I 2 Sam 23:15 står det om när David greps av begär och ville ha vatten från sin hemstad. Tre tjänare bröt sig förbi filisteerna för att ge kungen det han önskade. De gjorde det med sitt liv som insats trots att kungen inte direkt hade bett de göra det. De ville göra det för de älskade kungen och ville tillfredsställa honom.
Gud vill på samma sätt inte tvinga dig att gå, eller göra något. Han vill att du gör det av egen fri vilja för att du älskar honom.
Gud har ett begär. Det är att alla ska bli frälsta. Vill du gå?
De tre som bröt sig ut, i bibelversen hade ett gemensamt mål, de samarbetade, hade en vilja och ett sinne. Då kom genombrottet. På samma sätt måste vi i våra församlingar veta vad Gud vill samt samarbeta och ha ett enat sinne.

Seminarier fredag em:
  1. Maria Nordberg. Hon talade om en ny lovsång. När människor hör den ska de känna Gud.
  1. Andreas Wesman. Hur man talar med ungdomar
  1. Herman Clavijo. Hans resa och hur arbetet med Kartellen och Sabastian startade.

Pass 4 fredag Sebastian Stakset

Jesus vill inte att du ska bli känd. Han vill att du ska dö från sånt. Du måste upp på korset. Rom 8:8 De som lever i köttet kan inte behaga Gud.
Sebastian presenterade sin församling som ställt upp för honom i det fördolda. Hämtat honom påtänd i hela Sverige, alltid funnits för honom och aldrig begärt någon ersättning.
Vilka blockerar väckelsen i Sverige? Vem blockerar andens kraft i dig och mig? Det är du och jag!
Rom 14:4 Vem är du som dömer en annan tjänare?
Vi har lätt att döma andra och tycka om andra. Vi behöver himmelska örfilar för att inte blockera väckelse utan öppna vägen för väckelse.
Vi måste släppa vårt högmod.
Hur många har du dömt och hittat fel på i din församling?
”Bli kvar i min kärlek”, Ni ska älska varandra så som jag har älskat er”. ”Detta befaller jag er; att ni ska älska varandra.”
Börja med dig själv. Varje timme du fyller med ditt eget schema blockerar du Herrens plan för ditt liv. Vi måste städa våra garderober och kasta bort skiten (Sebastians ordval). Jag vill inte stå med stenar (som t.ex . högmod) i mina händer när Jesus kommer tillbaka.
När Elia hånade Baalsprofeterna visste han vem hans Gud var. I Sverige idag är det tvärtom. De hånar oss kristna och frågar ”Var är er Gud?”. Vi måste släppa stenarna, lämna vårt kött och låta Jesus ta över. Johannes döparen predikade omvändelse och Herren kom. Nu säger Herren vänd om till mig av hela ert hjärta. Om vi omvänder oss skall samma ande som uppväkcte Kristus vara levande inom oss.
Apg 2. När anden föll var de samlade på samma plats. I engelska översättningen står det inte plats utan ”chord”. De var samstämmiga.
Vi har inte förtjänat nåden, därför borde vi vilja ge våra liv för andra. Gud, ta bort allt i våra liv som inte behagar Dig! Det är den modigaste bön du kan be Törs du?

Avslutning – Förlåtelse
Det finns mycket som hänt i Sverige som vi inte har bett om förlåtelse för.
Vi lät Hitler köpa järnmalm till sina kanoner för guld som tagits från judarna.
Behandlingen av Israel.
Det var Sverige och Schweiz som kom med förslag att alla judar skulle få ett J i sina pass vilket förenklade spårningen av de som Nazisterna gjorde.
Behandlingen av samerna. Norska kungen sa förlåt, men i Sverige tystades det ned.
Sverige behöver bekänna och be om förlåtelse. Då förlöses nåden över landet.
Kvällen avslutades med stark bön och lovsång!

Gud välsigne dig som orkat att läsa ända hit! 
Fredrik

Inga kommentarer: