8 maj 2018

Vad ska vi göra med Sverige?

- Sven Nilsson i Hemmets Vän -
Sverige behöver ett nationellt andligt uppvaknande i likhet med de andliga väckelser som en gång lyfte landet ur fattigdom, alkoholmissbruk och social misär från artonhundratalet och framåt. Istället för att jaga kristna skolor och avskärma det politiska livet från kristna värderingar borde Löfven med sina nära kontakter till Svenska kyrkan uppmana till bön för landet. Ett andligt skeende som vänder människors hjärtan till Gud är vårt enda hopp om en ny tid för Sverige.

Som kristna behöver vi kanske också tillägna oss en djupare förståelse av på vilket sätt det politiska arbetet utgör en del av Guds intresseområden och därför är föremål för hans omsorg. Vi uppmanas ju ”till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor … och alla i ledande ställning.” (1 Timotheosbrevet 2:1,2) 

I ett gudsrikesperspektiv är en intakt samhällsordning ett uttryck för Guds beskydd och vilja att göra alla människor gott – så som Jesus beskriver saken: han låter solen lysa över både onda och goda och han låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga. En kristen som ger sig in i det politiska arbetet måste ha en liknande generös inställning i frågan om att göra det bästa möjliga även om man inte når ända fram i det man helst ville förverkliga. Guds intresseområde omfattar hela skapelsen och allt mänskligt liv – allt detta är i en mening Guds domän som en kristen kan förhålla sig till både som medmänniska och gudsrikesmedborgare.

Låt oss be att valrörelsen får kännetecknas av sanning och god vilja som förenar istället för att polarisera och att utfallet ger oss en regering som först och främst ser till allas bästa. En regering som ser värdet av civilsamhället med dess organisationer och folkrörelser och ger dem utrymme att verka. En verklig religionsfrihet med plats för kristna skolor och samvetsfrihet för människor i allmän tjänst vitaliserar demokratin genom personliga ställningstaganden.


Läs mer HÄR.

Inga kommentarer: