1 jan. 2020

UTMANINGEN 1 jan - 1 Mos 1

Introduktion till Första Moseboken finns i slutet av detta inlägg

LÅT DET BLI LJUST

Dagens bibelläsning: Första Moseboken 1
Läs bibeltexten här


"Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: "Varde ljus!" Och det blev ljus." (1 Mos 1:2-3 FB)

Låt det bli ljust = Varde ljus. Det är Gud! Det är hans natur. Han är ljus. Genom hela Bibeln ser vi hur Gud kommer in i hopplösa situationer där det bara råder mörker. Och så säger han "Låt det bli ljust" och människorna släpper in ljuset och förvandlingen sker. På nästan varje sida i evangelierna kan vi läsa om Jesus som kommer in i människors liv med hopp, helande och nytt liv.

På samma sätt ser han oss idag. Han ser vår oro och säger till oss att inte oroa oss. Han ser vår fruktan och han säger till oss att inte frukta. Han ser vårt mörker och han säger varde ljus. Så får vi släppa mörkret och låta Guds ljus flöda in i våra liv.
 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Idag vill jag släppa in Guds ljus i mitt liv
__________________
Översikt:
De första sex dagarna av skapelseberättelsen
- Den första dagen: Ljus
- Den andra dagen: Himmel och hav
- Den tredje dagen: Land och hav

- Den fjärde dagen: Sol, måne och stjärnor
- Den femte dagen: Fiskar och fåglar
- Den sjätte dagen: Djur av alla slag; Man och kvinna
(Den sjunde dagen kommer i kapitel två)


Till eftertanke:
Gud ger människan makt att härska över skapelsen (vers 26+28). Den som härskar har makt att välja att göra det som är gott eller det som är ont. Makt att göra Guds vilja eller den Ondes vilja. Hur tycker du vi människor lyckas i vårt uppdrag att härska?Kommentar:
Redan vid världens skapelse framträder den treenige Guden.
Gud Fadern vers 1
Gud Sonen vers 3 "Gud sade" = Guds Ord = Jesus
Gud den Helige Ande vers 2


Det är här det börjar. Den här världen börjar med Gud och den slutar med Gud i tidens ände. Jesus är närvarande hela tiden, i det som var, i det som är och i det som kommer (Upp 1:8).

Ordet (=Jesus) Var med vid skapelsen (Joh 1:1)
Ordet (=Jesus) kom till jorden som en människa "Ordet blev kött" (Joh 1:14).

Ordet (=Jesus) kommer tillbaka vid tidens slut för att döma världen och då Jesus kommer tillbaka står det skrivet: "det namn han har fått är´Guds ord´" (Upp 19:13)
____________________

Introduktion till Första Moseboken (Från Alltombibeln.se)

TILLKOMSTTID: Från ca 1440 f Kr.
Boken är baserad på urgamla muntliga berättelser och gamla skriftliga källor. Enligt de äldsta judiska traditionerna började den nedtecknas av Mose under det israelitiska folkets 40 år långa vistelse i öknen efter flykten från Egypten i slutet av 1400-talet f Kr, före ankomsten till Kanaan. Den slutliga bearbetningen och sammanställningen av texterna gjordes på 500-talet f Kr.

INNEHÅLL:
Första Mosebok inleds med en berättelse om alltings början, jordens och livets skapelse och Guds syfte med människan - att skapa sin avbild. Den berättar om hur människan bröt den relation till Gud som skulle ha fullbordat skapelsen. Denna urtidsberättelse övergår i en skildring av hur ättlingarna till det fåtal människor som undkommit den omfattande översvämning som brukar benämnas "syndafloden" bosätter sig i det bördiga området mellan floderna Eufrat och Tigris. Bland dessa utser Gud för cirka 4000 år sedan en fåraherde till sitt redskap för att föra mänskligheten tillbaka in på rätt väg - och till dess slutliga mål.

Abrahams vandring från Ur till Beer-Seba i Kanaan
Herden, Abraham, ingår ett förbund med Gud. Han ska bosätta sig i Kanaans land vid Stora havet (Medelhavet) och hans ättlingar ska bli Guds "egendomsfolk". Ett av Abrahams barnbarn får namnet Israel och hans ättlingar benämns därför "israeliter" eller "Israels barn".

Josef, en av Israels söner, säljs som 17-åring som slav av sin bröder. Under denna tidsperiod börjar semitiska stammar från Kanaan invandra i den egyptiska Nildalen och även Josef hamnar slutligen i Egypten.

Hungersnöd gör att en ständig ström av västsemiter beger sig från södra Kanaan till Egypten i hopp om att finna mat och arbete. De semitiska invandrarna anpassar sig till livet i Egypten och många får även en hög ställning i landet. En av dessa är Josef och när hans far och hans familj på sammanlagt 70 personer också beger sig till Egypten ger han dem betesmarker i området Gosen, den bördigaste delen av landet.

Här finns berättelserna om skapelsen, Adam och Eva, syndafallet, Kain och Abel, syndafloden, Noas ark, Babels torn, Abraham och Sara, Sodom och Gomorra etc. 

Inga kommentarer: