2 jan. 2012

Årets samtalsämne i den kristna världen: Himmel och Helvete

Årets debatt i den kristna världen har utan tvekan varit frågan om himmel och helvete.

Jag började med att läsa Rob Bells bok "Love wins". En fantastisk bok ur två aspekter:
1/Rob Bell är en fantastisk kommunikatör. Boken är lättläst och underhållande.
2/Boken innehåller, enligt min uppfattning, en fantastiskt dålig teologi. Utgångspunkten är en mycket selektiv och vinklad läsning av Bibeln. Bells egna önskningar om hur Gud borde vara överröstar vad Bibeln faktiskt säger.

Senare under året läste jag den nyutkomna boken av Francis Chan "Erasing hell". Jag tror förresten att bägge böckerna nu finns på svenska. Båda böckerna är väl värda att läsa. Chan smular, med väl underbyggda hänvisningar, sönder Bells argumentation.

På den svenska scenen har Stefan Swärd kommit ut med boken "Efter detta". Swärd sammanfattar den svenska debatten på ett överskådligt sätt. Du kan läsa Swärds översikt här.

/PB

Inga kommentarer: