31 mars 2018

Dag 21

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 21 - 31 mars - Dagens bibelläsning: Matt 27:45-66


    Bön: "Nederstigen till dödsriket". Jesus, du som satt på en tron av kristall i himlen var villig att lämna allt detta, du var lydig ända intill döden på ett kors. Vilken kärlek. Tack för att du var villig att ta upp kampen med döden så att vi i dig har evigt liv.
    Veckans bönefokus: Tonårskongressen vid den nationella samlingen 

Inga kommentarer: