24 mars 2018

Dag 28

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 28 - 24 mars - Dagens bibelläsning: Sef 1:14 - 2:3


   Bön: Herre, vi vill söka din rättfärdighet och endast din. Vi ber om hjälp att identifiera nya ledare, utrusta dem och uppmuntra till ansvarstagande. 
   Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: