12 mars 2018

Dag 40

Kalla på folket, påbjud en helig sammankomst (Joel 2:16). 40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1). Här hittar du bibelläsning och böner för varje dag. 
Dag 40 - 12 mars - Dagens bibelläsning: Joel 2:1-17
    Bön: Gud, tack för att du kallar på ditt folk, att du inbjuder till en högtids-samling. Nu lyfter vi upp vår nationella samling "Jesus till alla" inför dig och ber att du Gud i din nåd vill vara mäktigt bland ditt folk. Amen!
    Veckans bönefokus: Frälsningsarméns världsledare general André Cox och kommendör Silvia Cox

Inga kommentarer: