4 mars 2018

Tidig söndagsmorgon i Riga den 4 mars

Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndag igen. Den första vårmånaden är här men de flesta av veckans morgnar har vi haft mellan 15 och 20 grader kallt i Riga.

I början av veckan startade vi en ny kurs på Riga första kår för dem som vill bli soldater i Frälsningsarmén, för dem som varit soldater i många år och kanske glömt vad de en gång lovat och för dem som bara är intresserade att lära sig lite mer om vad Frälsningsarmén är, tror och gör.
Presentationsfolderns rubrik är Soldat i Guds armé (se bilden) och vi var tio deltagare på den första av tio samlingar under vårterminen. Ämnet för den första samlingen var den första trosartikeln och Frälsningsarméns historia med tonvikt på historien i Lettland. Den första lärosatsen är utan tvivel den viktigaste. De följande lärosatserna är bara konsekvenser av den första. Så lyder den första lärosatsen: "Vi tror att Gamla och Nya Testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Under den senare delen av veckan var vi på en fortbildningskurs på Skangal för alla officerare och ledare i Lettland. Det var sex år sedan vi körde de tio milen upp till Skangal och där fick vi möta alla officerare som var våra arbetskamrater under tre och ett halvt år, då vi var ledare för Frälsningsarmén i Lettland,.

I mötet med "gamla" kollegor blev vi blev påminda om många händelser. Den första dagen satt vi i matsalen med en av officerarna. Hon berättade om utvecklingssamtalet som vi hade med henne en gång. Vi hade avslutat utvecklingssamtalet med frågan "Vad gör du för att människor ska bli frälsta?" Hon var tyst en lång stund efter frågan och tackade för frågan som påminde henne om vad det egentligen innebär att vara en frälsningsarmé. Det är lätt att bli så upptagen av verksamheten att man glömmer bort varför man har verksamheten. Några veckor efter den här händelsen hade Rut och jag en gudstjänst på hennes kår. Jag hade predikat och inbjudit till botbänken, några hade varit framme och bett och jag höll på att avsluta mötet då officeren reste sig och sa "Stopp, det är några som ska bli frälsta idag". Hon uppmanade dem som ville bli frälsta att stanna kvar efter mötet. Fyra personer reste sig och de stod och väntade mellan femton minuter och en halvtimme medan vi tog farväl av alla mötesbesökarna. Sedan vände vi oss till de fyra väntande och bad för dem och de tog emot frälsningen. En av de fyra var officerens gamla skollärarinna från barnskolan!


Vi frågade vidare om den kåren där officeren nu var stationerad. Kåren finns i en liten by med 600 invånare. Trettio av dem går på möte på Frälsningsarmén. Det är fem procent av byns befolkning! I byn bor det 52 barn och 25 av dem går i Frälsningsarméns söndagsskola. Officeren berättade också att hon använde Tiostegsprogrammet på lettiska i undervisningen. Du kan läsa mer om Tiostegsprogrammet HÄR.

Igår kväll trotsade vi kylan och gick ned till stranden av Daugavafloden och bad vår aftonbön (se bilden överst). Det brukade vara den vanliga platsen för vår kvällsbön under flera år.

Nu är det söndagsmorgon och snart dags att gå på gudstjänsten på Riga första kår. På gudstjänsten ska vi bland annat välkomna en ny rekryt (rekryt=en som är på väg att bli soldat i Frälsningsarmén). Efter gudstjänsten är det som vanligt kaffe och efter kaffet ska vi ha möte med kårnämnden. Sedan ska vi återvända hem till Sverige för den här gången. Men vi kommer snart tillbaka.

Ha en välsignad vecka!
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: