29 mars 2018

Två diken


Den första april 2008 startade vi rupeba.se. Nu fyller vi tio år och under de åren har vi publicerat över 10.000 inlägg. För att fira det kommer vi en stund framöver att publicera  några av inläggen som hunnit bli tio år gamla.
_________________
- Från rupeba.se september 2008 -

Anden och Ordet. De två hör ihop. De samverkar. Anden har inspirerat Ordet och Ordet kan inte förstås utan Anden. Det är inte Anden eller Ordet, utan Anden och Ordet.

Om man bara förväntar sig att Gud talar genom Anden och inte bryr sig om Ordet är det lätt att komma fel. Alla våra tankar kommer inte från Gud. Anden säger inte något som är emot Ordet. Ordet är ju inspirerat av Anden. Anden leder alltid till Ordet. Jesus säger att Anden talar inte av sig själv (Joh 16:3), utan han ska påminna er om allt vad Jesus sagt (Joh 14:6).

På samma sätt är Bibeln en död bok utan Anden. Ordet har kommit till genom Anden och kan bara förstås med hjälp av Anden (2 Petr 1:20-21). Bokstaven dödar, men Anden ger liv (2 Kor 3:6).

Bara Anden leder lätt till svärmeri. Bara Ordet leder lätt till lagiskhet.

Så hamna inte i diket. Läs Bibeln mycket och ofta. Be den helige Ande öppna dina ögon. Gud kommer att tala till ditt hjärta genom den helige Ande. Och medan du läser löftena i Guds ord förvandlar Gud ditt liv så att du blir mer lik Honom: "Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur" (2 Pet 1:4)

peppebaron
www.rupeba.se

Inga kommentarer: