19 mars 2018

Dag 33

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"


Dag 33 - 19 mars - Dagens bibelläsning: Mika 4:1-8
Bön: Gud, det är för väl att du ser till djupet av våra hjärtan. Tack för att du ser vår längtan att hålla oss till dig Herre, vår Gud, alltid och evigt.
Veckans bönefokus:
Barnens kongress vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: