25 mars 2018

Dag 27

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 27 - 25 mars - Dagens bibelläsning: Luk 19:28-44

    Bön: Välsignad är han som kommer, kungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden! Välkommen kung Jesus! Välkommen! Jesus kom och var centrum bland ditt folk! 

    Veckans bönefokus: Barnens kongress vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: