30 mars 2018

Dag 22

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 22 - 30 mars - Dagens bibelläsning: Joh 19:18-37

   
   Bön: Jesus, vad ska man säga? Alla ord blir så små. Jesus, jag ber om nåd att hela mitt liv ska få vara ett tack, en lovsång till dig. Med allt vad jag är och har. Jesus, tack för Golgata kors.
   Veckans bönefokus:
Tonårskongressen vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: