23 mars 2018

Dag 29

KALLA FOLKET, PÅBJUD EN HELIG SAMMANKOMST (Joel 2:16).
40 dagar av bön. Var med och be inför Frälsningsarméns nationella samling som är 20-22 april i Stockholm. Bönen startar måndag 12 mars (dag 40) och avslutas fredag 20 april (dag 1).  "Från Joel 2 till Apostlagärningarna 2"

Dag 29 - 23 mars - Dagens bibelläsning: Hab 3:1-7, 12-19


   Bön: Gud, du är väldig och du är helig. Tack för att du är sen till vrede och att du har din glädje i nåden. Vi ber för alla befintliga ledare att ge utrymme, frihet och mentorskap till nya ledare och nya uttryckssätt.
   Veckans bönefokus:
 Barnens kongress vid den nationella samlingen

Inga kommentarer: